Acai AM

  • sto/mare
  • 30-04-2010
  • SE
  • Going Kronos
  • Kalmie Melody
  • Full Account
  • Anmäld till Breeders' Crown för 2-3-4-åringar.
Mother Kalmie Melody is also mother to Joke Face (1.10,3 – Sek. 7.231.968)
  • Starnmeer, Holland
  • till salu