Abborren

  • sto/mare
  • 20-05-2008
  • SE
  • Love You
  • Makril
  • Spotlite Lobell
  • Anmäld till Breeders' Crown för 2-3-4-åringar.
  • Starnmeer, Holland
  • till salu